ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน
คือ วันที่มีเธอเคียงข้างกัน